Dette website er en del af folkedrab.dk Kontakt Hvem er vi Sitemap Lærervejledning Opgaveoversigt
Søg
Forside
Benægtelse af Holocaust Dansk Institut for Internationale Studier

Test din viden
Folkedrab
Folkedrab
Forside>Hvem er viPrint

Hvem er vi?


 
www.holocaust.dk er produceret af Dansk Institut for Internationale Studier med støtte fra Undervisningsministeriet. Websiden er oprettet januar 2010.
 
Formål
Websidens primære mål er at informere om Holocaust-benægtelse og gøre elever på ungdomsuddannelserne i stand til at udpege og gennemskue benægternes argumenter samt deres websider. Som et sekundært mål vil siden også bidrage til generelt at forbedre elevernes kildekritiske kompetencer, hvad angår vurdering af websiders troværdighed og lødighed.
 
Baggrund for projektet
Siden afslutningen på 2. Verdenskrig har såkaldte "revisionistiske" grupper og foreninger verden over afvist, at nazisternes systematiske udryddelse af Europas jøder har fundet sted. Med udbredelsen af internettet har benægtere verden over fået et medie, hvorigennem de kan nå langt flere mennesker end gennem de traditionelt benyttede kanaler, som fx aviser, tv, bøger og radio – endda med markant lavere produktionsomkostninger. Dertil kommer unges til tider manglende evne til at forholde sig kritisk til informationer på nettet. Uden de nødvendige redskaber til at analysere og vurdere materiale på internettet står eleverne svagt over for benægternes tilsyneladende videnskabelige udtalelser.
 
Det er dog ikke kun etableringen af et væld af websider, hvor Holocaust benægtes, som er medvirkende til at udbrede benægtelse, men også benægternes tilstedeværelse i chatfora og nyhedsgrupper og på blogs. Dertil kommer, at det i Danmark – modsat en række europæiske lande – ikke er forbudt at benægte Holocaust. Netop derfor er det vigtigt med en vedvarende oplysnings- og undervisningsindsats, der imødekommer unges informationsvaner, og som samtidig udfordrer den øgede mængde usaglig information på internettet om Holocaust.
 
På websiden er Holocaust-benægtelse bl.a. illustreret ved citater fra benægterne selv. DIIS, Holocaust og folkedrab er på ingen måder enige i eller ansvarlige for disse citater, og de bringes udelukkende som en illustration af benægternes metoder og påstande.
 
Redaktion & projektledelse
Sine Molbæk-Steensig (projektleder)

Følgende personer har bidraget til holocaust.dk
Allan Borup, Tine Brøndum, Niels Ejgil Trebbien Dybbro, Kristian Frisk, Lisbeth Halvorsen, Torben Jørgensen, Christian Klauber, Brian Mejer Larsen, Sine Molbæk-Steensig & Ditte Marie Munch Hansen
 
Tak til
Lisbeth Halvorsen, Brian Mejer Larsen, Otto Rühl, Torben Jørgensen, Mads Matthis Gedig Tanghøje, Jette Hannibal, Kristian Gustavussen & Kristian Iversen

Design og programmering
Conceptware i samarbejde med DIIS, Holocaust og folkedrab   
  
Om Dansk Institut for Internationale Studier og projektet undervisning om Holocaust og folkedrab
 
DIIS forsker bl.a. i processer, der leder til folkedrab – med særligt fokus på staters rolle i såvel udførelsen som bekæmpelsen af folkedrab – samt med erindrings- og mindekultur efter Holocaust og andre folkedrab. Forskningen omfatter studier af europæiske reaktioner på folkedrab historisk og aktuelt, mindekultur og fortidens betydning i aktuel politik samt filosofiske studier af staters rolle og ansvar i folkedrab og folkedrabslignende processer.

Informations- og uddannelsesvirksomhed
Som led i projektet ”Undervisning i og folkeoplysning om Holocaust og folkedrab” iværksættes en række undervisningsaktiviteter i forbindelse med Auschwitz-dag – den danske mindedag for Holocaust og andre folkedrab. Projektet finansieret af Undervisningsministeriet og er forankret på Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS), fordi instituttet varetager forskning i folkedrab og relaterede emner. Projektets målgruppe er elever og lærere i grundskolens udskoling, på ungdomsuddannelserne og på VUC’er. Projektet indebærer ligeledes en folkeoplysende indsats lokalt i Danmark.

DIIS står bl.a. bag websiderne:

www.Folkedrab.dk
Webside henvendt til elever og lærere på ungdomsuddannelserne samt andre med interesse for emnet. Formålet med websiden er at tilbyde ungdomsuddannelserne et troværdigt og interessant undervisningsmateriale om forskellige folkedrab.

www.theresienstadt.dk
Webside om danske børn i koncentrationslejren Theresienstadt. På websiden kan man gratis se dokumentarfilm om Theresienstadt.

www.auschwitz-dag.dk
Auschwitz-dagens officielle webside.

Læs mere om DIIS


Dansk Institut for Internationale Studier
Østbanegade 1172100 København Øtel: +45 32 69 87 87fax: +32 69 88 00
folkedrab@diis.dk